Bakgrund till projektet Bättre psykosvård

Stäng

Kontakt

Barbro Henriksson

Processledare

0243-49 70 66, 072-552 95 86 Skicka epost

Britt Eriksson

Processledare

070-654 23 60 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

2008 gjorde regeringen bedömningen att behandlingar och metoder som är kunskapsbaserade behöver öka inom psykosvården i Sverige.

Regeringen gav Socialstyrelsen uppdraget att utarbeta nationella riktlinjer för psykosociala insatser i hälso- och sjukvården och socialtjänsten för personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd (S2008/996/HS). I slutet av 2011 publicerade Socialstyrelsen Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd - stöd för ledning och styrning.

Under arbetet med att ta fram de nationella riktlinjerna pågick blev det tydligt att det saknades samlad information om metoder och utbildning. Det fanns även ett behov av att underlätta och påskynda kunskapsutvecklingen samt att mäta implementeringen. Projektet Bättre psykosvård startade i november 2011 och den planerade projekttiden är till slutet av 2014.