Bättre psykosvård

Stäng

Kontakt

Barbro Henriksson

Processledare

0243-49 70 66, 072-552 95 86 Skicka epost

Britt Eriksson

Processledare

070-654 23 60 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Projektet Bättre psykosvård ska genom stöd och stimulans till enheter som bedriver psykosvård i Sverige förbättra vården för patienterna.

Mål:

  • Alla anmälda enheter ska ha valt minst en metod ur riktlinjerna och implementerat den i praktisk verklighet. Det vill säga enheten ska ha satt upp lokala mål och mätt dem under minst 1 år.
  • Alla patienter som är med i verksamhet enligt nya riktlinjer ska registreras i ett lokalt verksamhetsregister.
  • 50% av de patienter som är möjliga att registrera (psykospatienter) på anmälda enheter ska vara registrerade i Psykosregistret eller Kvalitetsstjärnan under året. Detta gäller ny eller uppföljningsregistrering.

Kontakt

battre.psykosvard@akademiska.se