Bättre liv för sjuka äldre i Dalarna

Stäng

Kontakt

Charlotta Borelius

Samordnare

023- 49 06 27 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Patient blir väl omhändertagen av sköterska. Äldre person trycker ut tabletter ur en karta. Omtanke förmedlas via att en yngre hand läggs på två äldre händer. Höstbild med gärdesgård vid väg i skogsmiljö.

Den nationella överenskommelsen "Bättre liv för sjuka äldre" handlar om att ha de mest sjuka äldres behov i centrum och att stärka samverkan mellan kommuner och landsting.

Målet är att den äldre personen ska kunna åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till god vård och omsorg. Dalarna arbetar aktivt med den nationella överenskommelsen och flera förbättringssarbeten pågår i länet.

Vi arbetar för:

  • God läkemedelsanvändning
  • Sammanhållen vård och omsorg
  • Förebyggande arbete
  • Kvalitetsförbättringar vid vård i livets slut och för personer med demenssjukdom