Statistiker

Stäng

Kontakt

Cecilia Lundgren

Sekreterare

0720-833835 cecilia.lundgren@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Hos CKF finns möjlighet att få statistikerhjälp för doktorander och forskare genom en konsult som besöker CKF 2 ggr/månad.

Doktorander och forskare som behöver statistikrådgivning kan boka en tid hos CKFs statistikkonsult Patrik Öhagen från UCR (Uppsala Clinical Research Centre).

Tider: Måndagar jämna veckor kl 10.00-11.30, 13.00-14.00 och 14.00 -15.00.

Bokning sker hos cecilia.lundgren@ltdalarna.se telefon 0720-833835.

Material inför mötet skickas i god tid till patrik.ohagen@ucr.uu.se

Inför disputation uppmuntras doktoranderna att boka in en tid!

 

Bokning sker hos cecilia.lundgren@ltdalarna.se eller telefon 0720-83 38 35.

ST-läkare kan kontakta susanne.hesselman@ltdalarna.se eller sverker.svensjo@ltdalarna.se, postdoks på CKF, för konsultation.

För magisteruppsatsarbeten kontakta tobias.dahlstrom@ltdalarna.se vid Analysavdelningen.