Om Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

Stäng

Kontakt

Cecilia Lundgren

Sekreterare

0720-833835 cecilia.lundgren@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Centrum för Klinisk Forskning (CKF, engelska: Center for Clinical Research Dalarna) utgör en del av Landstinget Dalarnas och Uppsala universitets satsning för att åstadkomma en aktiv forskningsverksamhet av hög kvalitet. Denna satsning skall ses som ett svar på de behov av ny kunskap som hälso- och sjukvården ständigt har att möta och de behov regionen har av att attrahera kompetent personal till Dalarna. Det inne­bär också att det tillskapas en miljö för att FoU-intresserad personal skall få möjlighet vidareutveckla ett intresse för forskningsrelaterat arbete.

Policy för forskning inom Landstinget Dalarna

RFRs Strategi för forskning inom hälso- och sjukvård 2018-2024

 

Detta kan CKF erbjuda

 • En tvärvetenskaplig forskningsmiljö
 • Aktiv seminarieverksamhet
 • Utbildning i forskningsmetodik
 • Arbetsplats med dator inklusive viss mjukvara
 • Viss handledning
 • Viss administrativ hjälp
 • Tillgång till statistiker
 • Tillgång till Uppsala universitets infrastruktur

Anslag

Projektmedel kan sökas en gång per år, 1 mars.
Doktorand- och postdoktjänster kan sökas en gång per år, 1 oktober.
Se mer info under rubriken Ansökan.

Vem kan söka sig till CKF?

 • Alla som har klinisk patientnära frågeställning med relevans för Landstinget Dalarna
 • Alla som har anställning i Landstinget Dalarna
 • Alla som är forskare, är i forskarutbildning eller har för avsikt att inom ett par terminer påbörja en sådan

Organisation

CKF leds av föreståndare som utses i samverkan med Uppsala universitet. 
Erica Schytt är föreståndare sedan 2013.

Centrumrådet utgör CKF:s styrelse och beslutar bland annat om anslag och tjänster vid två tillfällen om året.
Följande personer ingår i rådet:

 • Ordförande Gunilla Enblad, professor vid Inst för radiologi, onkologi och strålningsvetenskap, Enheten för onkologi, Akademiska sjukhuset
 • Wilhelm Graf, professor vid Inst för kirurgiska vetenskaper, kolorektalkirurgi, Uppsala universitet
 • Katarina Hjelm, professor, Inst för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet
 • Carina Hagman, fysioterapeut, med dr, Falu lasarett
 • Barbro Hedin Skogman, överläkare, med dr, Barn- och ungdomsmedicinska kliniken, Falu lasarett
 • Karin Lisspers, distriktsläkare, med dr, Vc Gagnef
 • Catharina Gustavsson, fysioterapeut, med dr, Vc Jakobsgårdarna, Borlänge

Adjungerade:

 • Renée Flacking, lektor, Högskolan Dalarna
 • Per Söderberg/Tomas Riman, divisionschefer, Landstinget Dalarna
 • Lars Wallin, forskningschef, Landstinget Dalarna