Kontakt/Karta

Stäng

Kontakt

Karin Björling

Administratör

0720-835921 karin.bjorling@ltdalarna.se

Cecilia Lundgren

Sekreterare

0720-833835 cecilia.lundgren@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Adress: CKF, Nissers väg 3, 791 82 Falun

Sekreterare

Cecilia Lundgren, telefon 0720-83 38 35
e-post: cecilia.lundgren@ltdalarna.se

Administratör

Karin Björling, telefon 0720-83 59 21
e-post: karin.bjorling@ltdalarna.se 

Föreståndare

Erica Schytt, 023-183 08, 0722-25 29 66
e-post: erica.schytt@ltdalarna.se

För att kontakta forskare/doktorander med stöd från CKF se deras respektive e-postadress under rubriken Forskare / Anställda

Översiktskarta med markering där CKF finns