Kliniska prövningar

Stäng

Kontakt

Kerstin Cederberg

Chefsjurist

Box 712 791 29 Falun 023-49 11 13 Skicka epost

Lena Jönsson

Landstingsjurist

023-49 06 40 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Riktlinjer för kliniska prövningar gällande läkemedel och medicintekniska produkter inom Landstinget Dalarna.

Ansvarig prövare rapporterar deltagande i kliniska prövningar till CKF enligt fastlagd mall. CKF ansvarar för att den aktuella kliniska prövningen förs in i en databas.