Kliniska prövningar

Stäng

Kontakt

Karin Björling

Administratör

0720-835921 karin.bjorling@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Allmänna riktlinjer och mallar

 

Riktlinjer för kliniska prövningar gällande läkemedel och medicintekniska produkter inom Landstinget Dalarna.

Ansvarig prövare rapporterar deltagande i kliniska prövningar till CKF på nedanstående blankett. CKF ansvarar för att den aktuella kliniska prövningen förs in i en databas.
Blankett för rapportering av ny klinisk prövning

 

Stöd och hjälpmedel vid avtalsskrivande

 

Contact information and timelines

National details to consider

Mall för intern överenskommelse

Kostnadsberäkningsmall

Checklista vid studieavtal

Bilaga - fördjupning till checklista

Visit Tracker - fakturaunderlag