Forum Uppsala-Örebro: Lokal Nod Dalarna

Stäng

Kontakt

Inga-Britt Gustafsson

Samordnare, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

Nissers väg 3 791 82 Falun 073 – 021 80 11 Skicka epost

Karin Björling

Administratör

0720-835921 karin.bjorling@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Forum Uppsala-Örebro logotype

Den Lokala Noden Dalarna är del av Forum Uppsala-Örebro: den Regionala Noden för Samordning av Kliniska Studier.

Uppsala-Örebros sjukvårdsregion består av sju Landsting/regioner (Gävleborg, Uppsala, Sörmland, Västmanland, Örebro, Dalarna och Värmland) som är representerade i det regionala styrorganet Samverkansnämnden (Uppdragsansvariga). Den Regionala Noden, Forum Uppsala-Örebro, är en enhet inom det Regionala Forskningsrådet (RFR).

Det lokala nodnätverket med lokala samordnare från de sju Landstingen/regionerna är en direktlinje till den operativa verksamheten på lokal nivå inom regionen och en viktig del av den regionala nodens informations- och kommunikationsstruktur.

Forum Uppsala-Örebro har i sin startfas fokuserat på uppbyggnad av infrastruktur och en funktionell verksamhet för samverkan och informationsdelning inom regionen där de lokala noderna kommer att spela en central roll.

Tjänster såsom rådgivning och konsultationer inför, under eller efter kliniska studier, likaså rådgivning inför anslagsansökningar, anordnande av kurser och utbildningar, t ex inom statistik, GCP och monitorering är exempel på vad noden har kunnat erbjuda. Kontakta er lokala samordnare för ytterligare information.

Mer information om Forum Uppsala-Örebro och de Lokala Nodernas uppdrag

Mer information om Kliniska studier Sverige