Forskare och anställda

Stäng

Kontakt

Cecilia Lundgren

Sekreterare

0720-833835 cecilia.lundgren@ltdalarna.se

Karin Björling

Administratör

0720-835921 karin.bjorling@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

 • Annerbo Maria

  Överläkare på Kirurgkliniken, Falu lasarett och doktorand vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet.

 • Bergman Lina

  Specialistläkare och ST studierektor på Kvinnokliniken, Falu lasarett och disputerad forskare vid Institutionen för kvinnor och barns hälsa, Uppsala Universitet.

 • Bergqvist Yngve

  Yngve Bergqvist, professor, Avd för klinisk kemi, Falu lasarett, Högskolan Dalarna. .

 • Björling Karin

  Administratör på CKF

 • Carlsson Lars

  Distriktsläkare vid Solsidans vårdcentral i Ludvika. Disputerade den 29 september vid institutionen för Folkhälso- och Vårdvetenskap, enheten för Allmänmedicin och klinisk epidemiologi, Uppsala universitet.

 • Dahlström Tobias

  Disputerad i nationalekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping därefter en post.doc på Handelshögskolan i Göteborg. Idag anställd deltid som forskare på CKF och deltid som utredare på hälso- och sjukvårdsenheten vid Landstinget Dalarna.

 • Edman Kristina

  Leg. tandhygienist, vårdutvecklare, Folktandvården Dalarna. Disputerade april 2016 vid Uppsala universitet.

 • Ericson Jenny

  Barnsjuksköterska, disputerade den 18 januari 2018 vid Inst för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet.

 • Eriksson Lars

  Specialist i käkkirurgi, Falu lasarett och doktorand vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper (IKV), Uppsala Universitet.

 • Fischer Sara

  ST-läkare Kirurgen Falu Lasarett och doktorand vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet Huvudhandledare: Överläkare Lars Kölby, Plastikkirurgen Sahlgrenska Bihandledare: Överläkare Peter Tarnow, Plastikkirurgen Sahlgrenska

 • Folke Fredrik

  Psykolog och psykoterapeut, Allmänpsykiatriska kliniken och psykiatrins utvecklingsenhet, Landstinget Dalarna. Doktorand vid Institutionen för Neurovetenskap, Psykiatri, Uppsala universitet.

 • Fridberg Helena

  Leg. Sjukgymnast, mag. i sjukgymnastik med inriktning mot beteendemedicin, tidigare verksam som sjukgymnast med inriktning mot personer med yrsel och ostadighet vid Sjukgymnastiken, Falu lasarett. Från och med september 2016 är jag nu tjänstledig från sjukgymnastiken och har flyttat till Högskolan Dalarna där jag har fått en doktorandtjänst.

 • Gesar Berit

  Leg. sjuksköterska, fil. mag. och vårdutvecklare på Ortopedkliniken Falu lasarett och doktorand vid Institutionen Kliniska vetenskaper, avd. för ortopedi, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet. Disputerar den 31 maj kl. 13.00 vid Lunds Universitet (Skånes Universitetssjukhus).

 • Gustavsson Catharina

  Leg fysioterapeut och Medicine doktor vid Akademisk Vårdcentral Jakobsgårdarna, Borlänge, Landstinget Dalarna.

 • Göras Camilla

  Anestesisjuksköterska, patientsäkerhetssamordnare OP/AN/IVA kliniken, Falu lasarett. Doktorand vid Örebro universitet, Inst for Health Medical Sciences

 • Hagman Carina

  Specialistsjukgymnast inom Lungmedicin, Med. Dr., verksam vid Fysioterapi och dietistverksamheten Landstinget Dalarna, Falu lasarett. Disputerade september 2016 vid Institutionen för neurovetenskap, Fysioterapi, Uppsala universitet.

 • Hambraeus Kristina

  Överläkare kardiologkliniken Falu Lasarett. Disputerade 2014 vid Institutionen för Medicinska Vetenskaper, Uppsala universitet.

 • Hedin Hanne

  Överläkare, ortopedkliniken, Falu lasarett. Disputerade 2003 vid Institutionen för Ortopedi, Uppsala universitet.

 • Hedin Skogman Barbro

  Överläkare, Barn- och ungdomsmedicinska kliniken i Dalarna och medicine doktor. Är aktiv forskare inom området fästingburna infektioner. Innehar en post-doc tjänst på 25% på CKF t.o.m. 2020 och arbetar resterande tid som barnläkare vid Barn och Ungdomsmedicinska kliniken i Dalarna.

 • Hellberg Dan

  Disputerad kvinnosjukdomar, Uppsala universitet 1987. Docent i obstetrik och gynekologi, Uppsala universitet 1998. Adjungerad professor, Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa, Akademiska sjukhuset, Uppsala Universitet 2008. Specialist i kvinnosjukdomar 1987.

 • Hellerstedt Börjesson Susanne

  Sjuksköterska på Kirurgkliniken, Falu lasarett och doktorand vid Inst för folkhälsa och vårdvetenskap, Uppsala universitet.

 • Henricson Anders

  Överläkare, Ortopedkliniken, Falu lasarett. Disputerade vid Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap vid Umeå universitet i maj 2008.

 • Hesselman Susanne

  Specialistläkare samt studierektor på Kvinnokliniken Falu Lasarett. Disputerade den 6 oktober 2017 vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet. Deltar i undervisning på Barnmorskeutbildningen Högskolan Dalarna.

 • Hjorth Maria

  Sjuksköterska på Magtarmmottagningen, Falu lasarett, är antagen i mars 2016 som doktorand inom de Medicinska Vetenskaperna vid Uppsala Universitet

 • Holmberg Lars

  Barnläkare, arbetar inom barnhälsovården och skolhälsovården i Dalarna. Master of Science in Public Health vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap. Medicine doktor vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet.

 • Ifver Jan

  Jan hjälper våra doktorander/handledare med statistiska analyser och databearbetningar.

 • Iggman David

  Distriktläkare vid Akademisk Vårdcentral Norslund Svärdsjö, Falun (placerad i Svärdsjö). Doktorerat 2015 vid institutionen för Folkhälso- och Vårdvetenskap, enheten för Klinisk Nutrition och Metabolism, Uppsala Universitet.

 • Ingvarsson Mats

  Överläkare, Bild- och Funktionsmedicin, Mammografi, Falu Lasarett Doktorand vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper (IKV), Uppsala Universitet

 • Janeslätt Gunnel

  Med dr., MSc, Leg arbetsterapeut anställd på Habiliteringen i Dalarna, har CKF som arbetsplats på halvtid och är anställd forskare på SUF Kunskapscentrum i Uppsala samt associerad till IFV på Uppsala universitet.

 • Jerdén Lars

  Distriktsläkare, Jakobsgårdarnas vårdcentral, Borlänge, som är en av Dalarnas tre akademiska vårdcentraler. Disputerade 2007 vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet. Docent, Högskolan Dalarna.

 • Joffer Junia

  Utredare vid Hälso- och sjukvårdsenheten, Landstinget Dalarna, samt doktorand vid Umeå universitet, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Epidemiologi och global hälsa.

 • Källberg Ann-Sofie

  Leg. Sjuksköterska, vårdutvecklare på Akutkliniken Falun, Lektor vid Akademin utbildning, hälsa och samhälle, Högskolan Dalarna.

 • Källman Hans-Erik

  Specialistregistrerad sjukhusfysiker vid Bild och funktionsmedicin i Dalarna och disputerad 2 februari 2018 vid Institutionen för Radiologi och onkologi vid Uppsala universitet.

 • Lindblom Anders

  Smittskyddsläkare. Disputerade den 26 oktober 2016 vid institutionen för de medicinska vetenskaperna, Uppsala universitet.

 • Lindström Annika

  Överläkare, Postdoc CKF, Falun. Affiliering: Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa, Uppsala Universitet, Uppsala. Clinical Research Center, Faculty of Health and Medical Sciencies, Örebro university, Örebro.

 • Lisspers Karin

  Distriktsläkare Gagnefs Vårdcentral, docent i allmänmedicin vid Uppsala universitet och associerad forskare vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, enheten för allmänmedicin och preventivmedicin, Uppsala universitet.

 • Ljungberg Roos Karin

  AT-läkare vid Falu Lasarett och doktorand vid Institutionen för klinisk och experimentell medicin/Reumatologi vid Linköpings Universitet.

 • Lundgren Cecilia

  Sekreterare på CKF

 • Nilsen Inger

  Dietist/ klinisk näringsfysiolog på Mora lasarett. Doktorandtjänst vid Centrum för klinisk forskning januari 2018. Antagen som forskarstuderande vid Institutionen för kostvetenskap vid Uppsala universitet. Huvudhandledare är Arvo Hänni, överläkare vid Bariatrisk mottagning, Falu lasarett och Överviktsenheten, Akademiska sjukhuset.

 • Rastad Cecilia

  Anställd som sjukgymnast vid Psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Falun och som forskare knuten till Institutionen för Neurovetenskap, Uppsala Universitet samt under åren 2002-2017 medarbetare vid Centrum för klinisk forskning Dalarna.

 • Rodhe Nils

  Distriktsläkare vid Britsarvets vårdcentral Falun. Knuten till Inst. för Folkhälso- och vårdvetenskap, Enheten för allmänmedicin, Uppsala universitet.

 • Sahlgren Hanna

  Specialistläkare Obstetrik och Gynekologi, Kvinnokliniken Falun Processledare för cervixcancerprevention Region Uppsala-Örebro Doktorand, institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB), Karolinska Institutet.

 • Schytt Erica

  Föreståndare på CKF. Docent vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Enheten för reproduktiv hälsa vid Karolinska Institutet, Professor vid Högskulen på Vestlandet i Norge och barnmorska.

 • Sjöberg Daniel

  Gastroenterolog och överläkare vid Medicinska kliniken Falun-Ludvika. Disputerade 2015 vid institutionen för de medicinska vetenskaperna, Uppsala universitet. Har för närvarande en post doc-tjänst på 50 % vid CKF.

 • Strömsöe Anneli

  Anestesisjuksköterska samt klinisk lektor inom ambulanssjukvården, Dalarna. Forskare på CKF och delaktig i kursen Vetenskapligt förhållningssätt samt handledare för ST-läkare för vetenskapliga projekt inom landstinget Dalarna.

 • Ställberg Björn

  Distriktsläkare, med dr, Gagnefs Akademiska Vårdcentral, associerad forskare Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, enheten för allmänmedicin och preventivmedicin, Uppsala universitet.

 • Svensjö Sverker

  Överläkare, Kirurgkliniken, Falu lasarett

 • Svärd Anna

  Överläkare samt biträdande verksamhetschef vid Kliniken för reumatologi, Falu lasarett. Forskare på CKF, med ansvar för kursen Vetenskapligt förhållningssätt för ST-läkare som ges vid CKF och handledare av ST-läkare inom deras vetenskapliga projekt.

 • Wallin Ahlström Sara

  Arbetsterapeut, Barn och Ungdomshabiliteringen Falu lasarett

 • Wallin Lars

  Forskningschef Landstinget Dalarna, Professor i omvårdnad Högskolan Dalarna, Gästprofessor Sahlgrenska Akademin Göteborgs universitet

 • Wesström Jan

  Överläkare på Kvinnokliniken i Falun. Mestadels verksam inom obstetrik och medicinsk ansvarig för ultraljudsenheten på specialistmödravården. Disputerade 130906 med avhandlingen Sleep Related Movement Disorders - association to pregnancy and menopause vid Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa (KBH), Uppsala universitet (UU). Huvudhandledare Prof. Inger Sundström-Porooma.

 • Äng Björn

  Senior forskare / vetenskaplig rådgivare vid Landstinget Dalarna, Centrum för Klinisk Forskning (CKF), universitetslektor vid Högskolan Dalarna, och docent vid Karolinska Institutet.

 • Ärnlöv Johan

  Professor och ST-läkare inom allmänmedicin