Kursmaterial HT 2018 Vetenskapligt syn- och förhållningssätt

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Kontaktpersoner:

Anna Svärd - kursansvarig - anna.svard@ltdalarna.se
Daniel Sjöberg- kursansvarig - daniel.sjoberg@ltdalarna.se
Lina Bergman- kursansvarig - lina.bergman@ltdalarna.se

Karin Björling - administratör - karin.bjorling@ltdalarna.se

Allmän information:

Schema

Deltagarlista

Informationsbrev

Föreläsarnas underlag:

Del 1
Måndag 10 sept

Daniel Sjöberg - EBM

Maria Hårdstedt - Diagnostiska test

Jenny Ericson - Kvalitativa studier

Daniel Sjöberg - Observationsstudier

Erica Schytt - Bias, Confounders och RCT

Sverker Svensjö - Hälsoekonomisk studiedesign

Tisdag 11 sept

Projektplan - Anna Svärd

Kent Nilsson - Grundläggande statistik

Barbro Hedin-Skogman - Etiska överväganden i ST-arbeten

Onsdag 12 sept

Daniel Sjöberg - EBM forts.

Catharina Gustavsson, Susanne Hesselman, Daniel Sjöberg - Journal Club

Torsdag 13 sept

Vala Sigurdardottir - Excel

Anna Svärd, Erica Schytt - Kliniska frågeställningar och informationssökning

Anna Svärd, Karin Björling - Konsten att skriva

Fredag 14 sept

Workshop: från idé till projektplan

Del 2
Torsdag 22 nov

Projektplansseminarium- Länk till projektplanerna

Fredag 23 nov

Sverker Svensjö - Statistik

Hanna Sahlgren - Att bli doktorand

Lina Bergman - Att presentera på vetenskaplig sammankomst

Karin Björling - Att presentera sina resultat