Information för ST-läkare

Stäng

Kontakt

Maria Pilawa

Sekreterare CKF

023-183 07 maria.pilawa@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Utbildningar

Kurs i Vetenskapligt syn- och förhållningssätt (delmål 19) våren 2017

Kursen äger rum 20-24 februari 2017 och med uppföljningsdagar 3-5 maj 2017

Kurs i Vetenskapligt syn- och förhållningssätt (delmål 19) hösten 2017

Kursen äger rum 25-29 september 2017 och med uppföljningsdagar 30 november - 1 december 2017

Anmälan och mer info finns på
Navet – Start/Medarbetare/Utbildningstjänst AT/ST och PTP/ST/Utbildning/kurser/Vetenskapligt syn- och förhållningssätt


Riktlinjer för utlämnande av patientuppgifter vid kvalitetssäkringsarbete och/eller vetenskapligt uppsatsarbete