Information för ST-läkare

Stäng

Kontakt

Karin Björling

Administratör

023-183 18 karin.bjorling@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Utbildningar

Kurs i Vetenskapligt syn- och förhållningssätt (delmål 19) hösten 2017

Kursen äger rum 25-29 september 2017 och med uppföljningsdagar 30 november - 1 december 2017

Anmälan och mer info finns på
Navet – Start/Medarbetare/Utbildningstjänst AT/ST och PTP/ST/Utbildning/kurser/Vetenskapligt syn- och förhållningssätt

Kurs i Vetenskapligt syn- och förhållningssätt (delmål 19) våren 2018
Del 1 äger rum 19-23 februari
Del 2 äger rum 2-4 maj

Kurs i Vetenskapligt syn- och förhållningssätt (delmål 19) hösten 2018
Del 1 äger rum 3-7 september
Del 2 äger rum 22-23 november


Riktlinjer för utlämnande av patientuppgifter vid kvalitetssäkringsarbete och/eller vetenskapligt uppsatsarbete