Ansökan om forskningsfinansiering

Stäng

Kontakt

Maria Pilawa

Sekreterare CKF

023-183 07 maria.pilawa@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Kommande utlysningar:
Den 1 mars 2017 var sista ansökningsdag för att söka anslag. Centrumrådet har sitt beslutande sammanträde den 27-28 april.
Den 1 oktober 2017 är sista ansökningsdag för doktorandtjänst och postdoktjänst.

Ansökan om forskningsfinansiering från Centrum för Klinisk Forskning Dalarna


Ansökan om forskningsfinansiering från Regionala forskningsrådet för Uppsala-Örebroregionen 


Sök ett startbidrag  – du som vill komma igång med ett kliniskt forskningsprojekt!

Du kan när som helst under året kan ansöka om 50 000 kronor för att få tid att skriva en forskningsplan för ett avhandlingsarbete med patientnära kliniska frågeställningar.

En projektskiss med bakgrund (inklusive kunskapslucka), syfte, frågeställningar, övergripande metodbeskrivning och planerade delstudier (word-dokument max 3 sidor) skickas tillsammans med CV till föreståndare Erica Schytt, erica.schytt@ltdalarna.se, med kopia till maria.pilawa@ltdalarna.se. Ansökan bedöms av de fyra Dala-ledamöterna i Centrumrådet. Du ska ha förankrat planerad forskarutbildning med din verksamhetschef.     

Kontakta gärna Erica Schytt för mer information.