Ansökan om forskningsfinansiering

Stäng

Kontakt

Cecilia Lundgren

Sekreterare

023 - 183 07 cecilia.lundgren@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Kommande utlysningar:

Den 1 mars 2018 är sista ansökningsdag för att söka forskningsanslag.

Ansökan om forskningsfinansiering från Centrum för Klinisk Forskning Dalarna 


Sök ett startbidrag  – du som vill komma igång med ett kliniskt forskningsprojekt!

Du kan när som helst under året kan ansöka om 50 000 kronor för att få tid att skriva en forskningsplan för ett avhandlingsarbete med patientnära kliniska frågeställningar.

En projektskiss med bakgrund (inklusive kunskapslucka), syfte, frågeställningar, övergripande metodbeskrivning och planerade delstudier (word-dokument max 3 sidor) skickas tillsammans med CV till föreståndare Erica Schytt, erica.schytt@ltdalarna.se, med kopia till cecilia.lundgren@ltdalarna.se  Ansökan bedöms av de fyra Dala-ledamöterna i Centrumrådet. Du ska ha förankrat planerad forskarutbildning med din verksamhetschef.     

Kontakta gärna Erica Schytt för mer information.


 

Ansökan om forskningsfinansiering från Regionala forskningsrådet för Uppsala-Örebroregionen 

 


Senaste utlysning:

Ansökningssystemet för årets doktorand- och postdoktjänster är nu stängt. Den 7 november 2017 hade Centrumrådet sitt beslutande sammanträde. Se tilldelningen av forskningsstöd (tjänster).