Huset där Centrum för klinisk forskning i Falun finns

Välkommen till Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

CKF är ett samarbete mellan Uppsala universitet och Landstinget Dalarna. Samarbetet är till för att stödja den kliniska forskningen inom vårdvetenskap och medicinsk vetenskap inom såväl primärvård som specialistvård.

  • 1
  • 2

Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

Stäng

Kontakt

Maria Pilawa

Sekreterare

023 - 183 07 maria.pilawa@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Nyheter

  • Söka forskningsanslag våren 2017

    Ansökningsperioden för projektanslag är nu öppen och den 1 mars 2017 är sista ansökningsdag för projektansökan.

  • För tidigt födda barn ammas mindre visar forskning

    Andelen för tidigt födda barn som enbart ammas har minskat från 59 till 45 procent under en tioårsperiod. Oroande, anser Jenny Ericson, barnsjuksköterska på Falu lasarett och forskare vid CKF och Uppsala universitet. Hon står bakom studien som nu fått...

Kalender