Huset där Centrum för klinisk forskning i Falun finns

Välkommen till Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

CKF är ett samarbete mellan Uppsala universitet och Landstinget Dalarna. Samarbetet är till för att stödja den kliniska forskningen inom vårdvetenskap och medicinsk vetenskap inom såväl primärvård som specialistvård.

  • 1
  • 2