Beslut tagna i struktur- och förändringsplan del 1

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Dessa förändringar gällande hälso- och sjukvården tog landstingsfullmäktige beslut om i juni 2015. Förändringarna är en del i den struktur- och förändringsplan landstinget genomför. Målet är att skapa en högkvalitativ och hållbar hälso- och sjukvård i framtiden och få landstingets ekonomi i balans.

Landstingsfullmäktige fattade i juni beslut om följande förändringar:

Ambulansverksamhet

 • Ambulansstationen i Rättvik avvecklas under våren 2016.

Barnsjukvård

 • Barnmottagningen i Ludvika har flyttat till Borlänge sjukhus.
 • Barnmottagningen i Avesta flyttas till Falun senast hösten 2016.
 • Barnmottagningen i Borlänge flyttas till Falun senast hösten 2016. Läs mer om Barn och ungdomsmedicin

Habilitering

 • Habiliteringsmottagningen flyttar från Hedemora till Avesta under våren 2016. I samband med flytten avvecklas träningsenheten i Hedemora.
 • Landstingets specialpedagogiska enhet Hästberg avvecklas från och med hösten 2015.

Kirurgi

 • Skönvikt i Säter flyttas till Falu lasarett 1 juni 2016 och byter namn till Bariatrisk mottagning. Läs mer 
 • Bassängverksamheten vid lasaretten i Falun och Mora avvecklas med början 1 september 2015. Bassängträning till högprioriterade patienter samordnas till tre bassänger i länet, i Falun, Älvdalen och Avesta. Bassäng Neptun i Falun finns kvar under en övergångsperiod.
 • Kirurgmottagning i Ludvika avvecklas med början hösten 2015 och slutfört senast hösten 2016
 • Hudbehandlingsenhet i Malung avvecklas med början hösten 2015 och slutfört senast hösten 2016
 • Mottagning för öron/näsa/hals i Borlänge avvecklas 31 augusti 2015. Patienter är välkomna till mottagningen i Falun.

Kvinnosjukvård

Medicin

 • Avdelning 6 geriatrik vid Borlänge sjukhus avvecklas efter sommarstängningen 2015. Patienterna vårdas i Falun.
 • Avdelning 70 och avdelning Stroke vid Mora Medicin- och Geriatrikklinik slås samman till en vårdavdelning med 20 vårdplatser från och med 1 januari 2016.

Primärvård

 • Filialen i Nås flyttar till Vårdcentral Vansbro den 1 september 2015.
 • Filialen i Furudal flyttar till Vårdcentral Rättvik 1 oktober 2015.
 • Filialen i Lima har flyttat till Vårdcentral Sälen och är stängd fr.o.m. 17 augusti 2015.
 • Filialen i Fredriksberg flyttar till Vårdcentral Sunnansjö den 1 september 2015.
 • Filialen i Söderbärke flyttar till Vårdcentral Smedjebacken den 1 september 2015.
 • Filialen i Horndal flyttar till Vårdcentral Avesta den 1 september 2015.
 • Filialen i Stora Skedvi flyttar till Vårdcentral Långshyttan 1 oktober 2015.
 • Grängesberg och Ludvika vårdcentral samordnas till en gemensam vårdcentral, senast från och med 1 januari 2016.
 • Jourmottagningen vid Falu lasarett flyttar till Vårdcentral Tisken från och med den 1 september 2015.
 • Jourmottagningen vid Borlänge sjukhus stängs under måndag till torsdag kl 17-20 från och med 1 oktober 2015. Patienterna hänvisas denna tid till Tiskens jourmottagning i Falun. Jouren i Borlänge är fortsatt öppen fredag, lördag och söndag.
 • Skogsgläntans rehabilitering i Särna stängs våren 2016.
 • Primärvårdens bassängverksamhet avvecklas. När detta sker beror på hur lång uppsägningstid avtalen har. Information om när de olika bassängerna stänger kommer.

Psykiatri

 • Vuxenpsykiatrins öppenvårdsmottagning i Hedemora avvecklas och verksamheten samordnas till psykiatrin i Avesta och Falun från och med våren 2016.
 • Vuxenpsykiatrins öppenvårdsmottagning i Älvdalen flyttades till Mora den 10 augusti 2015.
 • Psykiatrimottagningen i Leksand flyttar till Rättvik och psykiatrimottagningen i Vansbro flyttar till Malung den 1 oktober 2015.
 • Vuxenpsykiatrins mottagningar i Rättvik och Malung omvandlas till sjuksköterskebemannade filialmottagningar med ansvar för även Leksand och Vansbro våren 2016.
 • Heldygnsvård för patienter med missbruk- och beroendevård och patienter med samsjuklighet samordnas till psykiatriska kliniken vid Falu lasarett från och med 2017.
 • Vuxenpsykiatrins samtalsmottagning i Borlänge stänger och flyttar till psykiatriska mottagningen i Borlänge vid årsskiftet 2015/2016.

Rekreationsverksamhet

 • Rekreationsverksamheten i Tandådalen upphör som landstingsverksamhet från och med 2016. Det innebär avveckling av verksamheten från och med säsongsavslut 2015.