Nya avgifter i hälso- och sjukvården från och med 1 januari 2016

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Under landstingsfullmäktige den 23-24 november togs beslut om nya avgifter i hälso- och sjukvården från och med 1 januari 2016.

Sjukresor

 • Egenavgift för taxi höjs från 100 till 150 kronor
 • Egenavgift för liggande sjukresor på 150 kronor införs
 • Egenavgift för idag undantagna dialys- och habiliteringspatienter på 150 kronor införs
 • Högkostnadsskydd för sjukresor höjs från 2000 till 2400 kronor
 • Patienter över 85 år undantas från krav att intyga medicinska skäl för sjukresa med taxi

Övriga avgifter

 • Hjälpmedelsavgift (för C-PAP) höjs från 100 till 150 kronor per månad
 • Avgift på 300 kronor för uteblivet besök införs för barn upp till 18 år inom barnpsykiatrin och habilitering
 • Nivån för utebliven inställelse vid besök för operation ska utredas
 • Avgift för vistelse på patienthotell och liknande verksamheter höjs från 80 till 100 kronor per dygn
 • Lagstadgad avgift för betalningspåminnelse kommer att debiteras, för närvarande 60 kronor
 • Lagstadgad avgift för uppläggningskostnad av avbetalningsplan kommer att debiteras, för närvarande 170 kronor