Tid för influensavaccinering

Influensasäsongen är på ingång! För den som är gravid, över 65 år eller är kroniskt sjuk är det extra viktigt att vaccinera sig och för de riskgrupperna erbjuder Landstinget Dalarna gratis vaccin.

Läs mer om influensa här
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Hälso- och sjukvård

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

I Dalarna finns ett 30-tal vårdcentraler med en bred kunskap inom allmänmedicin. Vårdcentralerna samarbetar med de sex specialistsjukhusen i länet.

Besök i första hand 1177.se, ring i andra hand 1177 och i tredje hand din vårdcentral.

Vid akuta brådskande sjukdomsfall där du behöver omedelbar hjälp ska du alltid ringa 112.

Vården ska vara lättillgänglig, av god kvalitet och bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet.