Smittskyddsenheten

Smittskyddsenheten består av Smittskyddssektionen, Vårdhygien, STRAMA Dalarna och hiv/STI-samordnare. Samtliga verksamheter är länsövergripande. Arbetet sker genom övervakning, smittspårning, utveckling av vårdrutiner, information och utbildning.

 • 1

Smittskyddsenheten

Stäng

Kontakt

Smittskyddsenheten

Smittskyddsenheten, Falu lasarett 791 82 Falun 023-49 07 85 smittskydd.dalarna@ltdalarna.se

Anders Lindblom

Smittskyddsläkare

023-49 23 26 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Nyheter från Smittskyddsenheten

 • Restsituation Heracillin

  Restsituation på Heracillin Pulver till oral suspension 50 mg/ml 100ml. Produkten väntas finnas tillgänglig igen v.31.

 • Uppdaterad information om vaccinbrist

  Twinrix finns åter att beställa från och med 2017-07-05.

 • Fästingbroschyr

  Nu finns patientinformation om fästingar i form av en broschyr.

 • Brist på piperacillin/tazobaktam

  Brist på Piperacillin/tazobactam Bristen beror på en explosion i den fabrik som försörjer en stor del av världen med Piperacillin/tazobactam.

 • Ny verktygslåda för hygien

  Nu finns en verktygslåda med material som syftar till att höja kunskapen och medvetenheten om vårdhygien i vården. Materialet i denna verktygslåda är till för dig som vill informera och arbeta kring vårdhygien på din arbetsplats.

 • Uppdaterade smittskyddsblad

  Nu finns uppdaterade smittskyddsblad för EHEC och legionella.

 • Rubella gravida

  Ny riktlinje "Förebyggande åtgärder vid rubella hos gravida" finns nu tillgängligt.

 • Nya riktlinjer

  Nu finns 2 nya riktlinjer publicerade. Det ena gällande kikhosta och det andra, vaccination vid splenektomi.

 • Inspirationsdag VRI

  Nu stoppar vi Vårdrelaterade infektioner! Landstinget Dalarna bjuder in till en inspirationsdag den 8 maj med syftet att ge kunskap, konkreta exempel och inspiration om hur man kan lyckas med att minska vårdrelaterade infektioner.

 • Aktuellt från Smittskydd & Vårdhygien

  Nu kan du läsa årets första nummer av Aktuellt från Smittskydd & Vårdhygien.

Kalenderhändelser Smittskyddsenheten