Smittskyddsenheten

Smittskyddsenheten består av Smittskyddssektionen, Vårdhygien, STRAMA Dalarna och hiv/STI-samordnare. Samtliga verksamheter är länsövergripande. Arbetet sker genom övervakning, smittspårning, utveckling av vårdrutiner, information och utbildning.

 • 1

Smittskyddsenheten

Stäng

Kontakt

Smittskyddsenheten

Smittskyddsenheten, Falu lasarett 791 82 Falun 023-49 07 85 smittskydd.dalarna@ltdalarna.se

Anders Lindblom

Smittskyddsläkare

023-49 23 26 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Nyheter från Smittskyddsenheten

 • Ny verktygslåda för hygien

  Nu finns en verktygslåda med material som syftar till att höja kunskapen och medvetenheten om vårdhygien i vården. Materialet i denna verktygslåda är till för dig som vill informera och arbeta kring vårdhygien på din arbetsplats.

 • Uppdaterade smittskyddsblad

  Nu finns uppdaterade smittskyddsblad för EHEC och legionella.

 • Rubella gravida

  Ny riktlinje "Förebyggande åtgärder vid rubella hos gravida" finns nu tillgängligt.

 • Nya riktlinjer

  Nu finns 2 nya riktlinjer publicerade. Det ena gällande kikhosta och det andra, vaccination vid splenektomi.

 • Inspirationsdag VRI

  Nu stoppar vi Vårdrelaterade infektioner! Landstinget Dalarna bjuder in till en inspirationsdag den 8 maj med syftet att ge kunskap, konkreta exempel och inspiration om hur man kan lyckas med att minska vårdrelaterade infektioner.

 • Aktuellt från Smittskydd & Vårdhygien

  Nu kan du läsa årets första nummer av Aktuellt från Smittskydd & Vårdhygien.

 • Åhörarkopior - handouts till hygienkonferens

  Nu finns åhörarkopior inför vårens hygienkonferens tillgänglig för utskrift.

 • Nya översättningar av smittskyddsblad

  Nu finns nya översättningar av Smittskyddsläkarnas smittskyddsblad.

 • Grundvaccination difteri-tetanus vuxna

  För grundvaccination mot difteri och stelkramp rekommenderas till vuxna numera diTekiBooster eller motsvarande.

 • Uppdaterad metod för quantiferion

  Nya rör från 1:a februari 2017. Från och med 1:a februari kommer en ny Quantiferon-metod att användas av alla laboratorier i hela världen. Nya rör behövs. Syftet är att bättre kunna skilja aktiv från latent tuberkulos, ny från tidigare smitta, samt att...

Kalenderhändelser Smittskyddsenheten