Samordnad vårdplanering

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

SVPL är ett samarbete mellan Kommun och landsting för att hantera anmälan, informationsöverföring, vårdplanering och betalning för de patienter som omfattas av kommunernas betalningsansvar.

Inloggning till SVPL:
https://cns.ltdalarna.se 

Verksamhetsrelaterade frågor:
Verksamhetsrelaterade frågor besvaras av Karolina Estman, Karolina.Estman@ltdalarna.se

Avskrivningsärenden och kontakt:
När det gäller avskrivningsärenden och kontaktperson gentemot kommunerna kontakta:
Hans Liljeberg, telefon 023-492938 hans.liljeberg@ltdalarna.se

Support:
Vid SVPL-relaterade problemställningar ska ni kontakta IT-enhetens servicedesk telefon 023-44000

 

Aktuellt

Telefonlista samordningssköterskor Landstinget Dalarna

Test av ny inloggning pågår okt/nov 2016