Samordnad individuell plan (SIP)

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Logga in i SIP
Logga i första hand in via ny fjärraccess. Om inte det fungerar så kan du i ett övergångsskede logga in via den gamla portalen.

Mera information kring SIP hittar ni numera på Region Dalarna. Där finns information om nya lagen, riktlinjer, överenskommelse samt ”Lathund TakeCare samverkan kring SIP” bland annat. Det finns också en funktionsbrevlåda sus@regiondalarna.se som det går bra att skicka mail till. Dit kan ni vända er med bekymmer, klagomål eller utvecklingsidéer. Det är medlemmar i SUS-gruppen på Region Dalarna som bevakar funktionsbrevlådan och svarar på mail. Vanliga frågor hittar ni under ”Frågor och svar” längst ner på sidan.

Info till IT/MAS:
Ny fjärraccess kommer efter sommaren officiellt att ersätta tidigare inloggning och den här sidan kommer med det att stängas ner. Den sida ni istället ska lägga som startsida för SIP ska fortsättningsvis vara http://extern.ltdalarna.se. Ni bör även lägga in länk till sidan http://www.regiondalarna.se/verksamhet/halsa-och-valfard/samverkan-vid-utskrivning-fran-sluten-halso-och-sjukvard/ där ni hittar aktuell information om SIP.

Support
Kontakta i första hand din kommuns IT-support för felsökning. Denna får vid behov kontakta landstingets support på telefon 023-44 000.

Kontroll vid problem att ansluta

Lathund e-Tjänstekort kontroll certifikat
Lathund e-Tjänstekort ta bort-hämta certifikat