Undersidor

Skicka e-faktura

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

För att spara miljö, kostnader och förbättra fakturakvalitén ser vi gärna att du som är leverantör skickar elektroniska fakturor till oss.

Det finns flera olika lösningar för dig som leverantör. Allt från en gratis leverantörsportal där du som inte skickar så många fakturor kan registrera in din faktura, till mer avancerade lösningar för dig som skickar många. Gå in och läs om de olika alternativen via länken http://easyinvoice.basware.com/sv/landstingetdalarna

Om du har frågor kring de olika alternativen är du välkommen att kontakta Basware via e-post activation.services@basware.com. Du är även välkommen att kontakta vår ekonomienhet via e-post ekonomi.system@ltdalarna.se.

Information om adress för e-fakturor till Landstinget Dalarna

Bolag GLN (e-fakturaadress) Org.nr
Landstinget Dalarna SE5561516708 556151-6708

Landstinget Dalarna förespråkar elektronisk faktura i Svefaktura eller TEAPPS format. Vi vill också understrycka att PDF-faktura inte räknas som en korrekt e-faktura.

För leverantörer som redan skickar e-faktura med en VAN-operatör:
Vänligen läs igenom våra riktlinjer för mottagande och innehåll i e-faktura som finns tillgänglig i bifogad fil ("LD - Så sänder ni elektroniska fakturor – 150129.pdf").


För leverantörer som skickar pappersfaktura och PDF:
Om ni har frågor och funderingar kring olika e-fakturalösningar är ni välkomna att kontakta vår e-fakturaleverantör Basware på salesdesk.se@basware.com.

För leverantörer som önskar att använda sig av vår kostnadsfria leverantörsportal:
Leverantörer som endast skickar ett fåtal fakturor kan också använda sig av leverantörsportalen genom att registrera sig på https://portal.basware.com/open/LandstingetDalarna. Instruktioner bifogas detta mail ("MANUAL att skicka e-fakturor i Basware Portal.pdf")

Om ni har frågor om övergången till elektronisk faktura är ni välkomna att höra av er till oss på ekonomi.system@ltdalarna.se.